Zastosowania przetworników ciśnienia

Zastosowania przetworników ciśnienia

Od pewnego momentu, bardzo dużo uwagi poświęca się kontrolowaniu pracy instalacji produkcyjnych, oraz przemysłowych. Jak się okazuje, wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu mogą nie tylko wpływać efektywnej na ilość produkowanych produktów, ale przede wszystkim spowodować w dłuższej perspektywie zagrożenie dla pracowników produkcyjnych.

Przetwornik dla firmy

przetwornik ciśnienia 0 10vWłaśnie dlatego, niemal każdy zakład produkcyjny korzysta obecnie z przetworników ciśnienia. Są to wyjątkowe, zintegrowane systemy pomiarowe, które są w stanie przetworzyć ciśnienie na sygnał elektryczny, bądź też analogowy tym samym umożliwiając wyświetlenie aktualnej występującej wartości ciśnienia. Takie działanie powoduje, że niezawodny przetwornik ciśnienia 0 10v jest obecnie stosowany w zdecydowanej większości zakładów produkcyjnych, oraz przemysłowych. Szczególnie częstym miejscem jego zastosowania wydaje się być przemysł spożywczy, oraz farmaceutyczny. W przypadku tego ciśnienia, zmiany w ciśnieniu w instalacji, mogą bowiem najbardziej niekorzystnie przełożyć się na jakość powstałych produktów. Podstawą działania instalacji produkcyjnych w tym przemyśle jest bowiem sprężone powietrze, od którego ciśnienia przepływu może zależeć w znacznym stopniu efekt produkcji,

przetwornik ciśnienia 0 10vBardzo często z podobnych jednostek pomiarowych, korzysta się również w przemyśle stoczniowym, ale także i w wielu innych instalacjach, które nie są powiązane bezpośrednio z branżą produkcyjną. Ich przykładem mogą być na przykład węzły cieplne, instalacje higieniczne, ale także i instalacje hydrauliczne, oraz pneumatyczne. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, aby z dużą uwagą wybrać odpowiedni przetwornik tego typu, gdyż w różnych zastosowaniach, należy wybrać inny jego typ. W różnych przetwornikach, zupełnie inaczej wyglądać może zakres wartości ciśnienia, które są w stanie one znieść. I tak, w przypadku instalacji w których występują bardzo duże wartości ciśnienia, zazwyczaj stosowane są czujniki piezorezystancyjne. Bardzo często, stosuje się również w tym przypadku przyłącza gwintowe, kluczowe, aby całe rozwiązanie było jak najbardziej trwałe. W obecnym czasie, zwraca się szczególną uwagę na kontrolowanie instalacji przemysłowych, oraz produkcyjnych.

Do kontrolowania takich właśnie instalacji, bardzo często wykorzystuje się odpowiednie przetworniki ciśnienia, które są w stanie przetworzyć oddziałujący na nie zakres ciśnienia na sygnał analogowy, bądź też cyfrowy. Dzięki temu, można na bieżąco kontrolować wartości ciśnienia, które panują w różnego rodzaju instalacjach produkcyjnych.