Zastosowanie przepompowni w gospodarstwie domowym

Zastosowanie przepompowni w gospodarstwie domowym

Inwestor, budując dom, musi zadbać o kwestię usuwania ścieków bytowych. W przypadku, kiedy działka nie ma odpowiedniego dostępu do sieci kanalizacyjnej np. z racji ukształtowania terenu, musi wówczas zbudować domową przepompownię ścieków, która będzie działać automatycznie. Dzięki niej wszelkie ścieki, nieczystości czy wody drenażowe z terenu budynku są transportowane do zbiorczej kanalizacji lub wędrują na wyższy poziom. Dzięki nowoczesnej tłoczni ścieków można wyeliminować problem szamb, które przeciekając, zanieczyszczają wody gruntowe, co jest bardzo nieekologiczne.

Przepompownia i jej zastosowanie

Ścieki z jednego lub kilku gospodarstw zbierają się w zbiorniku przepompowni i tłoczone są do kanalizacji zbiorczej. Urządzenie służące do podnoszenia ścieków na wyższy poziom składa się ze szczelnej cylindrycznej komory z dnem wykonanej z polietylenu, pokrywy oraz włazu. Okrągły kształt komory sprawia, że powstałe osady nie będą zalegały. Urządzenie posiada również specjalny układ tłoczenia z pompami, które dobierane są do rodzaju oraz ilości ścieków. Pompy dobierane są również ze względu na moc oraz wydajność, która w domach jednorodzinnych szacowana jest na 4-5 l/s. Wydajna przydomowa przepompownia ścieków powinna być przede wszystkim odporna na uszkodzenia oraz korozję. Należy zwrócić uwagę, na jaki poziom jest w stanie podnosić ścieki, ich liczbę oraz na wytrzymałość zbiornika.

Na pracę przepompowni negatywny wpływ mają tak zwane skratki, które mogą doprowadzić do jej zatykania. W związku z powyższym musi być wyposażona ona w pompę rozdrabniającą lub specjalny rozdrabniacz. Przepompowania musi być również prosta w obsłudze. W celu filtracji wyziewów gazowych, które są skutkiem ubocznym przepompowni, należy stosować specjalne filtry do pomp ścieków. W większych przepompowniach polecane jest stosowanie filtrów węglowych lub biologiczne. W każdej domowej przepompowani dobrze jest zainstalować alarm wysokiego stanu ścieków, który informować będzie o awarii. Urządzenie uruchamiać się będzie, kiedy poziom osiągnie stan krytyczny.

Nowoczesne tłocznie kompleksowo odprowadzają ścieki z gospodarstwa domowego lub kilku sąsiadujących ze sobą. Domowa przepompownia ścieków jest alternatywą dla tradycyjnego szamba i jest to rozwiązanie bezpieczne dla środowiska, ponieważ dzięki niej można zapobiec przeciekaniu zawartości szamba do wód gruntowych, które były zanieczyszczane, co uniemożliwiało korzystanie ze studni. Tłocznie ścieków dostarczają nieczystości do kanalizacji zbiorczej i działają automatycznie. Dzięki specjalnemu alarmowi można w porę zareagować na zaistniałą awarię.